Nenechajte si ujsť! Semalt Expert zdieľa 7 typov dôkazov SEO

SEO prax je stále mladá a rastie. Navrhovatelia čelia názoru, že SEO je veda, ktorá vedie k diskusii, o ktorej prístupe SEO najlepšie funguje vo všetkých situáciách. Existuje veľa technických dôkazov o forme a forme SEO.

Ak je SEO veda, ako sa veda chová? Veda sa spolieha na základný predpoklad, že vesmír usporiadane dodržiava pravidlá, ktoré možno určiť pozorovaním a experimentovaním pred testovaním akejkoľvek hypotézy. Predpokladá sa tiež, že tieto pravidlá sa staticky menia len veľmi pomaly, a to aj v prípade drastických zmien paradigmy. Svet SEO je štruktúrovaný a usporiadaný, ale pravidlá alebo algoritmy pre SEO sa menia takmer každý deň. Akýkoľvek pokus spoliehať sa na pozorovanie v tomto prípade by neposkytoval presné výsledky, pokiaľ by sa tak nestalo počas celého kalendárneho roka.

Nik Chaykovskiy, senior manažér úspechu Semalt , skúma 7 typov dôkazov SEO a ich použiteľnosť pri vytváraní pokročilej vedy o SEO vrátane:

1. Prorocký dôkaz

Vychádza to od odborníkov, ktorí píšu algoritmy alebo kódy, na ktoré sa odvoláva SEO. Ich vstup je jedinečný, pretože je faktický, a sedí na vrchole hory SEO ako biblickí proroci. Preto musíme mať schopnosť zosúladiť svoje presné výroky, pretože sami nemôžeme zmeniť kódy SEO. Naopak, prorockým dôkazom chýbajú oprávnené záujmy a niekedy sa môžu javiť ako záhadné.

2. Neoficiálny dôkaz

Toto je dôkaz osobnej skúsenosti používateľa. Všetky vedy začínajú pozorovaním a SEO vedie zmeny vykonané na webových stránkach a analyzuje ich vplyv na hodnotenie. Tento dôkaz je hojne prítomný, a preto ho možno ľahko zhromaždiť ako východiskový bod pre akékoľvek vedecké skúmanie SEO. Na druhej strane však môžu byť užívateľské skúsenosti skreslené od jedného jednotlivca k druhému, takže jeden zážitok nemôže rozprávať celý príbeh.

3. Divoké experimentovanie

Všetky vedy sú experimentálne. V oblasti SEO sme pre hypotézu, že „pridaním kľúčových slov do značky názvu zlepší hodnotenie“, na webových stránkach vykonáme zmeny, aby sme hypotézy otestovali a potom zmerali výsledok. Formovanie a testovanie hypotézy určuje príčinnú súvislosť faktorov, ktoré proces potvrdzujú. Experimenty musia byť stále kontrolované, aby nedošlo k ohrozeniu existujúcej SEO infraštruktúry.

4. Kontrolované experimentovanie

V tomto nastavení sa zaregistruje niekoľko doménových mien a nové webové stránky sa budujú od základov. Alternatívne sú stránky vybudované do určitého bodu, po ktorom každá jednotlivá stránka zavádza svoje vlastné zmeny. Tento prístup zaručuje kontrolu experimentov bez ohrozenia iných funkcií. Stránky vytvorené v tomto prostredí však nemusia odrážať zložitosť alebo realitu aktuálneho prostredia SEO.

5. Dôkazy z druhej ruky

Znie to ako vypočutie, ale v skutočnosti boli všetky skúsenosti a experimenty vykonané v minulosti pre legitímne zdroje dôkazov. Niektoré fakty o SEO nemusia byť neustále opakované experimentmi. V takýchto prípadoch dôkazy poskytujú spoľahlivé závery vedeckého pokroku.

6. Korelačné dôkazy

Vo veľkých množinách údajov je ťažké oddeliť premenné alebo experimentovať. Namiesto toho hľadáte korelácie medzi množinami údajov. Pomáha to odhaliť matematické vzťahy, najmä ak viacero premenných ovplyvňuje rovnaký výsledok. Korelácia však nemôže zaručiť príčinnú súvislosť.

7. Simulácia vo veľkom meradle

Modely vesmíru SEO vytvorené na testovanie hypotéz vo veľkom meradle. Testovanie týchto modelov predstavuje dômyselné závery, ktoré vedú k zlepšeniu modelov. Tu je možné dosiahnuť kontrolu, pretože ide o druh laboratórneho SEO. Výsledky simulácie sú však stále také dobré ako použitý model.

mass gmail